Wzmacnianie dzieci i młodzieży

Wzmacnianie dzieci i młodzieży” – pod tym hasłem na całym świecie 17 maja obchodzony jest tegoroczny Dzień Telefonów Zaufania dla Dzieci. Inicjatorem święta jest Child Helpline International (CHI), międzynarodowa organizacja skupiająca 173 telefony zaufania dla dzieci ze 142 krajów świata.

Central Europe Energy Partners, stowarzyszenie zrzeszające firmy i instytucje z Europy Centralnej przy Unii Europejskiej, organizuje 10 maja br. w Wilnie szczyt dotyczący wspólnej polityki sektora energii w Europie. Spotkanie odbędzie się pod honorowym patronatem i z udziałem premiera Republiki Litwy – Algirdasa Butkievičiusa i ministra ds. energii Jaroslavasa Neverovičiusa.

Biznesmeni, politycy, ekonomiści z europejskich krajów, m.in.: Niemiec, Republiki Czeskiej, Finlandii, Holandii, Litwy, Luksemburga, Łotwy, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgier.

Dziecko, które trafia do rodziny zastępczej, często ma za sobą traumatyczne przeżycia przemocy i doświadczenia zerwanych więzi. Rodzice zastępczy i profesjonaliści potrzebują wiedzy i narzędzi, aby skutecznie je wspierać. Odpowiedzią na te potrzeby będzie Kodeks Bezpiecznej Opieki. Tworzą go wspólnie Fundacja Dzieci Niczyje, Koalicja na rzecz Rodzinnej Opieki Zastępczej, Fundacja Przyjaciółka i Fundacja Jedno Serce. Inicjatywa została objęta honorowym patronatem Ministerstwa Sprawiedliwości.

W świecie sportu istnieje dużo ekstremalnych dyscyplin, które dostarczają sporej adrenaliny zarówno uczestnikom, jak i widzom. Niektórym mogą się one wydawać niebezpieczne, innym ekscytujące. Tak też jest w przypadku skoków spadochronowych.

Jak prowadzić politykę kulturalną w przestrzeni miejskiej? Czy władze samorządowe mają kontrolę nad rozwojem miasta? Jak na rozwój tkanki miejskiej i społecznej może wpłynąć kultura? Na te i inne pytania będą szukać odpowiedzi uczestnicy konferencji i warsztatów, poświęconych kulturze w przestrzeni miejskiej, która odbędzie się w Warszawie.

Mimo rozwoju nauki, wciąż z wypiekami na twarzy czytamy wyznania tych, którzy znaleźli się na progu życia i śmierci. No właśnie… życia czy śmierci? Książka „Dowód”, która ukazała się nakładem wydawnictwa Znak wpisuje się w ten nurt literatury. Jest w niej jednak coś intrygującego.

Czy wiara katolicka może być sposobem do wyjścia z  nałogu? Czy popularne ostatnimi czasy liberalne metody naprawdę leczą narkomanów? Oto recenzja autobiograficznej ksiązki, która odpowiada na powyższe pytania. 

Więź z babcią i dziadkiem daje dzieciom poczucie bezpieczeństwa i tożsamości, a dziadkom – poczucie znaczenia i wpływu na życie swoich najbliższych. Kampania „Dziadkowie i wnuki. Wspólna historia” Fundacji Dzieci Niczyje ma wzmocnić znaczenie więzi międzypokoleniowych oraz roli dziadków i babć w życiu dzieci. Akcję objęła honorowym patronatem prof. Irena Lipowicz, Rzecznik Praw Obywatelskich.