Myślę, więc nie ślę

Pod hasłem „Myślę, więc nie ślę” Fundacja Dzieci Niczyje rozpoczęła kampanię społeczną poświęconą problemowi sekstingu, czyli przesyłania przez młodych ludzi nagich lub prawie nagich zdjęć i filmów przy użyciu telefonów komórkowych i internetu. Swoje roznegliżowane fotki rozsyła co dziewiąty nastolatek w Polsce . Zdarza się, że materiały przesyłane w prywatnej korespondencji trafiają do sieci, a przedstawione na nich osoby stają się ofiarami cyberprzemocy.

Badania Fundacji Dzieci Niczyje Fundacji Dzieci Niczyje przeprowadzone na zlecenie przez GfK Polonia potwierdzają niepokojącą skalę sekstingu w Polsce – co dziewiąty nastolatek (11%) w wieku 15-18 lat wysyłał za pośrednictwem telefonu lub internetu swoje nagie lub prawie nagie zdjęcia. Jedna trzecia respondentów badania (34%) przyznała, ze otrzymuje takie materiały. Ponad połowa młodych ludzi (58%) uznała, że zjawisko przesyłania zdjęć o charakterze erotycznym jest obecne wśród ich rówieśników.

W ramach akcji „Myślę, więc nie ślę” Fundacja przygotowała spot telewizyjny oraz reklamę prasową, które zwracają uwagę na możliwe konsekwencje rejestrowania i przesyłania materiałów erotycznych ze swoim udziałem oraz propagują ofertę pomocową telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111.

Wyjątkowym elementem akcji jest 30 minutowy film fabularny „Na zawsze”, który prezentuje perypetie młodych ludzi oraz konsekwencje ich uwikłania w wymianę zdjęć erotycznych przez pryzmat ich działań podejmowanych w sieci – w serwisach społecznościowych i komunikacyjnych oraz za pośrednictwem smartfonów. Film dostępny jest w serwisie YouTube (https://www.youtube.com/watch?v=XH6MEbuvihE)-

Na zawsze” to pierwszy polski film, którego akcja całkowicie rozgrywa się w sieci. Dla nas był to także najtrudniejszy element kampanii nt. sekstingu. Przy jego powstawaniu współpracowaliśmy z młodzieżą, aby stworzyć materiał, który zainteresuje młodych ludzi i zachęci ich do refleksji nad tym problemem. Od strony technicznej było to skomplikowane przedsięwzięcie, gdyż wszystkie elementy internetowe, które widzimy na ekranie są de facto animacją. – mówi autor kampanii, Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Organizatorzy opracowali również scenariusz zajęć edukacyjnych dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych poświęcony problemowi. Podczas lekcji młodzi ludzie obejrzą materiał filmowy i na jego podstawie dyskutować będą m.in. na temat zagrożeń związanych z przesyłaniem erotycznych zdjęć oraz odpowiedzialności sprawców ich upubliczniania,

Działania profilaktyczne wobec sekstingu wymagają uświadomienia młodym ludziom możliwych konsekwencji rejestrowania, wysyłania oraz upubliczniania nagich zdjęć, ale również pogłębionej dyskusji na temat specyfiki zjawiska, motywacji które stoją za przesyłaniem takich materiałów. Z relacji młodych ludzi, głównie dziewcząt, wynika że angażując się w seksting często działają pod presją. – dodaje Wojtasik.

Badanie zrealizowane zostało we wrześniu 2014 roku przez agencję GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (metoda CAWI – wywiad internetowy, próba ogólnopolska, N=503, wiek 15-18 lat).

Badanie zrealizowane zostało we wrześniu 2014 roku przez agencję GfK Polonia na zlecenie Fundacji Dzieci Niczyje (metoda CAWI – wywiad internetowy, próba ogólnopolska, N=503, wiek 15-18 lat).