Fundacja Dzieci Niczyje alarmuje: internetowe serwisy hazardowe popularne wśród młodzieży

Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Fundację Dzieci Niczyje, młodzież w Polsce przejawia wysokie zainteresowanie hazardem w internecie. Z witryn hazardowych – takich jak loterie, zakłady, czy kasyna internetowe – korzysta ponad 7% uczniów trzecich klas szkół gimnazjalnych. Blisko 2,5% z nich deklaruje, że z serwisów takich korzysta co najmniej raz w tygodniu. Jak skutecznie zapobiegać temu negatywnemu zjawisku?

Dzieci i młodzież nieustannie narażone są na zagrożenia wynikające z użytkowania internetu. W sieci bez problemu można znaleźć materiały pornograficzne, treści związane z przemocą, czy napotkać niebezpieczne kontakty. Problemem są także serwisy hazardowe, które z założenia przeznaczone są dla osób dorosłych. Korzystanie z nich przez nieletnich jest niezgodne z prawem oraz, co najważniejsze, zagraża bezpieczeństwu dzieci, stwarzając wysokie zagrożenie uzależnieniem i możliwymi konsekwencjami finansowymi.

Fundacja Dzieci Niczyje, która już od 10 lat zajmuje się przeciwdziałaniem zagrożeniom dzieci i młodzieży w internecie, wyraża zaniepokojenie takimi wynikami badań.

– Do podstawowych zagrożeń czyhających na dzieci w internecie większość z nas zaliczyłaby przede wszystkim pornografię czy przemoc, okazuje się jednak, że niebezpieczne jest także zjawisko niekontrolowanego dostępu do hazardu. Tym bardziej, że zdecydowana większość serwisów hazardowych dostępnych w polskiej wersji językowej działa nielegalnie. Z naszych badań wynika również, że operatorzy takich serwisów nie stosują odpowiednich zabezpieczeń przed dostępem dzieci i młodzieży do treści przeznaczonych wyłącznie dla dorosłych użytkowników. Wobec tak dużej liczby młodych ludzi uczestniczących w internetowych grach hazardowych, istnieje konieczność bardziej szczegółowej analizy problemu, która pozwoli opracować szereg odpowiednich rozwiązań przeciwdziałających temu negatywnemu zjawisku – mówi Łukasz Wojtasik z Fundacji Dzieci Niczyje.

Fundacja podjęła monitoring serwisów hazardowych dostępnych w Polsce w celu weryfikacji ich zabezpieczeń przed dostępem osób nieletnich. Niebawem opublikowany zostanie raport z podjętych działań wraz z rekomendacjami odnośnie ochrony dzieci i młodzieży przed hazardem w sieci.