Wojna damsko-męska czyli kilka słów o komunikowaniu

Różnice w komunikowaniu się mężczyzn i kobiet są tak znaczne, że często mówi się nawet o tym, iż jest to komunikowanie na pograniczu dwóch różnych kultur.

Wzorce zachowań kobiety i mężczyźni nabywają najczęściej w procesie socjalizacji, a najistotniejszą rolę odgrywają tu relacje z matką. Na czym polegają owe różnice w komunikowaniu?

Cel komunikacji
Dla kobiet komunikacja sama w sobie jest wartościowa. Rozmowę traktują jako sposób na budowanie i utrzymywanie dobrych relacji z innymi ludźmi, dlatego też w sposób szczególny dbają o jakość i wszystkie elementy rozmowy. Mężczyźni z kolei postrzegają rozmowę w kategorii działania, które ma doprowadzić ich do określonego celu. Dla nich rozmowa służy uzyskaniu informacji, załatwieniu pewnej określonej sprawy itp. Wszystko to co nie służy realizacji ich zamiarów jest traktowane jako przeszkoda i jest pomijane.

Język
Kobiety lubią dzielić się swoimi uczuciami, emocjami, wrażeniami, dlatego też ich język jest zdecydowanie bardziej ekspresyjny i emocjonalny. Dodatkowo panie jako, że są znacznie bardziej delikatne w kontaktach z innymi niż panowie zazwyczaj starają się nie odmawiać w sposób jednoznaczny rozmówcy, by nie ranić jego uczuć. Panowie z kolei posługują się słownictwem bardziej rzeczowym, dla nich ważne są fakty i liczby. Częściej również potrafią się zachować w sposób asertywny.

Postawa- ja a inni
Kolejna kwestia to odpowiedź na pytanie jak zaprezentować siebie. Zdecydowanie płeć piękna dąży do konformizmu. W trakcie rozmowy kobiety starają się stworzyć symetryczne relacje z partnerem, zachęcić go do zwierzeń, a także okazać zrozumienie czy współczucie, dlatego też świetnie sprawdzają się w pracach zespołowych. Mężczyznom zależy na tym, by zaprezentować się jako jednostka indywidualna, niezależna i pewna siebie, dlatego też swoje słabe strony starają się raczej ukrywać niż obnażać.

Podejście do konfliktów
Najczęściej to panie starają się unikać bezpośrednich konfrontacji słownych z rozmówcą, gdyż bardzo zależy im na utrzymaniu dobrych relacji międzyludzkich. Panowie  z kolei często traktują konflikt w kategorii możliwości rozwiązania kwestii, osiągnięcia pewnego statusu czy nawet nawiązania więzi.

Mimo, iż różnic w komunikowaniu się mężczyzn i kobiet jest bardzo wiele to przecież codzienna komunikacja jest zazwyczaj udana. To co najważniejsze to uświadomienie sobie, że kobiety i mężczyźni w sposób odmienny wyrażają swoje emocje, postawę, inaczej kodują i przekazują informacje. Najlepsza z możliwych postaw jakie można przyjąć wobec odmiennej postawy osoby reprezentującej przeciwną płeć jest zrozumienie, które może znacznie pomóc w zażegnaniu wielu konfliktów.