Jaka muzyka dla malucha?

Muzyka może być źródłem niepowtarzalnych przeżyć zarówno dla osoby dorosłej, jak i dla dziecka. Wyzwala ona potrzebę współuczestniczenia wyrażaną za pomocą ruchu, tańca lub śpiewu (nucenia). Wyjątkowo czułym odbiorcą muzyki jest mały człowiek.

Już w szóstym miesiącu ciąży dziecko w łonie matki słyszy dźwięki z zewnątrz i reaguje na nie zmianą zachowania: uspokaja się bądź ożywia.Zarówno pierwsze kontakty z utworami muzycznymi poprzez słuchanie, jak i zabawa oraz inne formy aktywności powinny kojarzyć się z mile spędzonym czasem. Dziecko zmuszone do podejmowania tych zadań nie skorzysta z ich dobroczynnego wpływu i będzie od nich stronić. Należy także unikać głośnych, agresywnych brzmień, które mogą być dla małego słuchacza przykre, wywoływać niepokój, rozdrażnienie. Muzyka powinna odpowiadać nastrojowi dziecka. Przyjazna, spokojna atmosfera pozwoli mu otworzyć się na nowe doznania, płynące z obcowania z dźwiękami.

Dzieci reagują na wesoły bądź smutny charakter melodii, na rytm, któremu podporządkowują ruch. Muzyka powinna być więc dostosowana do ich potrzeb, inspirować do działania oraz odpowiadać dziecięcym możliwościom percepcyjnym i rozwijać je. Małemu człowiekowi trudno skoncentrować się wyłącznie na słuchaniu. Instynktownie poszukuje aktywnych sposobów wyrażenia i przetworzenia emocji, których doświadcza. Z tego właśnie względu szczególnie atrakcyjna jest piosenka. Jej uporządkowana forma, z powtarzającymi się naprzemiennie refrenem i zwrotką, ułatwia dziecku podjęcie działania. Wspólne śpiewanie inspiruje do eksperymentowania z różnymi elementami dzieła muzycznego np. dynamiką, tempem. Piosenki można dobierać tematycznie: niektóre opowiadają o porach roku i formach aktywności z nimi związanych („Zima zła”), inne zaś towarzyszą konkretnym chwilom (np. kołysanki) bądź uroczystościom czy świętom (np. kolędy). Z bogatego repertuaru warto jednak starannie wybrać te, które mają nie tylko ładną melodię, ale także ciekawy, poprawny gramatycznie i odpowiedni do wieku tekst. Śpiewanie lub słuchanie muzyki nie powinno trwać zbyt długo, by mały słuchacz nie stracił zainteresowania.

W dziecięcej dyskografii winna znaleźć się także muzyka klasyczna, ponieważ badania dowodzą jej silnego oddziaływania na rozwój intelektualny. Naukowcy zajmowali się między innymi zależnością pomiędzy częstotliwością dźwięku, a jego wpływem na aktywność umysłową. Dźwięki o wysokiej częstotliwości są niezwykle stymulujące dla pracy umysłu. Stwierdzono, że materiał muzyczny szczególnie bogaty właśnie w tego rodzaju brzmienia wyszedł spod ręki W. A. Mozarta. Jego muzyka pełna radości daje słuchającemu poczucie harmonii. Bogactwo i różnorodność kompozycji tego klasyka pozwala odkrywać niuanse artykulacyjne poszczególnych instrumentów. Z imponującego dorobku Mozarta można wybierać różne formy i gatunki: koncerty, symfonie, serenady oraz wiele innych. Według naukowców aktywizujący i stymulujący wpływ na słuchacza mają także kompozycje barokowych twórców. Pełne wirtuozerii koncerty A. Vivaldiego pobudzają wyobraźnię. Najbardziej znane z koncertów skrzypcowych – „Cztery pory roku”, stanowią muzyczną ilustrację dla zjawisk przyrody i zmian w niej zachodzących wraz z nadejściem kolejnej pory roku. Warto także sięgnąć do twórczości J. S. Bacha. Jego dostojne kompozycje o bogatej harmonii uczą koncentracji i podzielności uwagi.

Granice muzycznych peregrynacji wyznaczają jedynie percepcyjne możliwości dziecka i artystyczna jakość kompozycji. Ponieważ to rodzice są pierwszymi przewodnikami po świecie dźwięków, zazwyczaj o doborze materiału decydują ich preferencje i rozeznanie. Wspólne odkrywanie nieznanych dotąd rejonów muzyki może jednak stać się również dla nich inspiracją do poszukiwań i źródłem nowych fascynacji. Każdy styl, gatunek czy epoka może dostarczyć ciekawych doświadczeń. Im większa różnorodność, tym bogatsze doznania kształtujące wrażliwość i gust muzyczny.