Ogrodowe klejnociki

W ostatnich latach coraz bardziej popularna staje się hodowla drobiu ozdobnego w przydomowych ogródkach.

I nic dziwnego ptaki te potrafią ująć każdego różnorodnością kształtów i kolorów od małych sebrytek do dwumetrowej długości pawi. Do drobiu ozdobnego zaliczamy kury, kaczki, gęsi, bażanty, pawie, kuropatwy , przepiórki, indyki itp.

Na jednym wybiegu nie powinno utrzymywać się razem drobiu wodnego ( np. kaczki i gęsi ) z drobiem grzebiącym ( np. kury, bażanty, przepiórki ) – grozi to bowiem wieloma chorobami. Niektóre bakterie całkowicie nieszkodliwe dla gęsi i kaczek są śmiertelnie niebezpieczne dla ptaków grzebiących. Na choroby szczególnie narażone są indyki, bażanty i pawie.

Hodując drób ozdobny musimy poznać wymagania poszczególnych gatunków i ras. Na przykład bażanty powinny być trzymane w wolierach czyli zadaszonych od góry klatkach, a kaczki, jeżeli chodzą luzem po podwórku, to powinny mieć amputowane pióra w skrzydłach. Poniżej wypisałem niektóre gatunki i rasy drobiu ozdobnego. Każdej pozycji przypisano cyfrę od 1do 3.

 

Gatunki i rasy:

Pawie:

Paw jawajski ( 3 ) – bardzo drogi i rzadko spotykany.

Paw królewski ( 2,3 )- łatwiejszy w hodowli od pawia jawajskiego, przystosowuje się do chodzenia luzem po podwórku.

Bażanty:

Bażant łowny ( 1 )- nadaje się dla początkujących, jest niezwykle łatwy w hodowli.

Bażant królewski ( 2, 3 )-dość dzikie, po oswojeniu mogą być trzymane poza wolierą, koguty posiadają ogony imponującej długości.

Kury:

Onagadori ( 3 )- prawdziwy rarytas, pióra u koguta rosną przez całe życie, niektóre koguty posiadają ogony długości nawet 15 metrów .

Czubatka polska( 1,2 )- polska rasa drobiu ozdobnego występująca w bardzo wielu odmianach barwnych. W Polsce istnieje klub czubatki polskiej,w którym znajdują się miłośnicy tej niezwykle ozdobnej rasy kur.

Kuropatwy:

Kuropatwa polna ( 1,2 )- chów tylko w wolierze, nie nadaje się do tego by paradować luzem po obejściu.

Przepiórki:

Przepiórka chińska( 1 )- najmniejszy kurak świata. Trzymana zarówno w domu w klatkach z papugami, jak i w wolierach z bażantami.

Gęsi:

Bernikla białolica( 1,2 )-gęś ta nadaje się do początkujących, wspaniale współżyje na wybiegach z kaczkami, nie przejawia względem nich agresji.

Kaczki:

Mandarynka ( 1 ) – kaczory tej rasy są najbardziej bogato ubarwione ze wszystkich kaczek, nic dziwnego że są tak popularne.

Karolinka ( 1) – wraz z mandarynką należy do najpiękniejszych kaczek, jest bardzo towarzysko, oraz stanowi bardzo wielką ozdobę ogrodu lub przydomowego stawku.

Legenda

1-ptak do początkujących

2- ptak pośrednio zaawansowanych

3- dla zaawansowanych

Jakub Szymanowicz