Moje 89 Pokolenie

Pismo umożliwia ludzkiej cywilizacji wyrażanie myśli, wynalezione w IV tysiącleciu p.n.e. przez Sumerów kończy epokę prehistoryczną a zaczyna starożytną, jednocześnie powodując odejście w zapomnienie wielu systemów znaków.

Tak skwitował ktoś na forum życie carycy Katarzyny II. Myślimy o niej słowami z piosenki Jacka Kaczmarskiego. Okrutna, niewyżyta Niemra, która pałace stawia, głowy ścina, kiedy jej przyjdzie na to chęć , a tych, którzy się jej postawią, puszcza nago po śniegu dookoła Kremla.

Projekt „Moje 89 Pokolenie” trwa! Chwyć za kamerę, aparat fotograficzny lub telefon komórkowy i nakręć materiał, który stanie się częścią pierwszego w historii polskiego kina „crowdsourcingowego” filmu dokumentalnego.

Także trzysta lat temu kuracjusze odpoczywający „u wód” korzystali z czegoś, co dzisiaj znamy jako pakiety spa. Jak to wyglądało w XVIII wieku?

Trzy różne oblicza żon i kochanek największych zbrodniarzy XX wieku. Kobiety zniewolone i wyzwolone. Te, które zmieniły bieg historii, i te które same próbowały sięgnąć po najwyższą władzę.

Rozwinięta sztuka plakatu, liczne wykłady odbywające się na polskich uczelniach związane z reklamą, jak również wielkie nazwiska, takie jak Krzyżewski, będący autorem kilku poczytnych i znanych tytułów nawiązujących do sztuki reklamy. Taką Polskę zastała II Wojna Światowa. Co było później?

Korespondencja wojenna narodziła się już w starożytności, jej matką stały się Ateny. Niegdyś, goniec wysyłany był z fragmentem papirusu w ręce, aby powiadomić swojego władcę o wydarzeniach z pola bitwy. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu kilometrów padał z wycieńczenia.

Podczas, gdy umilkły awantury wokół święta niepodległości, proponuję Czytelnikom ciekawą lekturę. Związaną z tematem oczywiście.

Łączy je bardzo wiele i jeszcze więcej dzieli. Obie urodziły się na początku XX wieku w Berlinie. Obie były piękne i nieprzeciętnie utalentowane.

Ja niżej podpisany, Alfred Nobel, oświadczam niniejszym, po długiej rozwadze, iż moja ostatnia wola odnośnie majątku, jest następująca.