Miliony kobiet nie mogą się mylić. Fenomen powieści Danielle Steel

Swoim sposobem na wyrażanie się o miłości, pasji    i    namiętności    zaczarowała    kobiety z całego świata. Soczyste historie i barwni bohaterowie to powody,dla których niejedna z jej czytelniczek zarwała noc,nie mogąc oderwać  się  od  lektury.  W  sumie  sprzedała 600       milionów        egzemplarzy        książek w 69 krajach. Piękna, zdolna i bogata. W tym roku   mija   40   lat   od   wydania   pierwszej powieści Danielle Steel,najlepiej sprzedającej się pisarki na świecie.

Zdaje   sobie   sprawę,   o   czym   chcą   czytać kobiety,  bo  sama nią  jest.  Wie,  jak smakują miłość,    namiętny    romans,    macierzyństwo i życiowy dramat. Mimo 66lat wciąż żyje intensywnie,doceniając szczęście, które niewątpliwie  miała  i  ma,  ale  i  zmagając  się z goryczą, której nieraz musiała posmakować. Dzisiaj często opowiada o swoich doświadczeniach,pokazując twarz prawdziwej

 

iszczerejkobiety,czym odlatzjednujesobie czytelniczki. Niewszystkieznichwiedzą,że Danielle Steelma… dziewięciorodzieci(pięć córekiczterechsynów)–Onezawszebyły,są ibędą moim życiem.Byłammamąwpełni oddaną.   Przebywałam   z   nimi   cały   dzień, a  pisałam  w  nocy  –  opowiada  pisarka  na swojej stronie internetowej. Trudnosobie to wyobrazić,tymbardziej żeprzez 47latpracy nadpowieściami(pierwszą, owrótdo domu, napisała wwieku19lat,awydałasiedemlat później)  opublikowała  ich  w  sumie  129,  co daje  ok.  trzech  książek  rocznie!  Kochała  i kochapisać. Dotworzeniamotywowałyją dorastające  dzieci.  Gdy  jej  zaledwie  19-letni syn Nick,cierpiący nachorobę dwubiegunową, popełniłsamobójstwo,nieprzestałapracować. Nietrudnosiędomyślić, żebyłatonajgorsza rzecz,jakająwżyciuspotkała. Niechciała zapomniećotragedii,przez latauczyłasięznią żyć,comiałowpływnajejpostrzeganieświata itymsamym–powieściowątwórczość.Bólpo

stracie dziecka odcisnął sięw wielunapisanych przezniąsmutnychhistoriach. Jednak naich końcuzawsze pojawiały siępromieniesłońca, bozdaniem Danielle każdy człowiek może nauczyć   się   żyć   ze   świadomością   tragedii, któragospotkała. –Nigdysięniepoddawaj. Wytrwałość zawszeprzyniesienagrodę – powtarzauparcie,tak jakwieleinnych sentencji, których jestautorką.

Brzmiwynioślei„napokaz”,alewprzypadku

Danielle pasujejakulał.

 

Fenomen tojej drugieimię

Pisząc   o   fenomenie   najlepiej   zarabiającej pisarki naświecie,trzeba przyznać jedno– to onasama nimjest. To jedynaautorka,której powieśćnieprzerwanie przezczterylata utrzymywałasięnaszczycielistybestsellerów

„NewYorkTimesa”(dziękitemutrafiła do KsięgirekordówGuinnessa). Możesię wydawać,żeznalazła bardzoprostyprzepisna ogromnysukces. Pisać książki, którewstu procentachgatunkowo wpisująsięwklasykę romansu. Tworzyć historiemiłosne zgorącymi aktami   seksualnymi   i   bogactwem   w   tle, którychgłównymibohaterkami są zawsze piękne,charakterne isilnekobiety, nierozpieszczane przezżycie.Wjej opowieściachrządzą emocje–toone przewodzą historii,nadającjejwłaściwy kierunekizmierzając do happy endu.Przezto, że  nie  sili  się  na  mądrości  ani  na psychologiczne zawiłości,anaweti oryginalność, jestkrytykowana nie tylkoprzez recenzentów,alei…jejczytelniczki.Wiele z nichwstydzisię przyznać, żespędziłoiwciąż spędzagodzinynadlekturąz  rumieńcemna twarzy,cojakiśczas ocierając łzę.Wtymtkwi właśniemocDanielle Steel,która niemusisilić sięnaniepowtarzalną fabułę,bypowalićna kolanakobietyzcałego świata itymsamym zostawić ztyłukonkurencję.Ta nawet delikatnieniedepczejej popiętach,a przecież nie brakuje powieściopisarek, które na wiele sposobówpróbująskraśćserceczytelniczek.

 

siążki D. Steel polecone przez…polonistkę

–  Pierwszy  raz  usłyszałamo  Danielle  Steel…

wszóstejklasieszkołypodstawowej–mówi

23-letnia    Wiktoria,    studentka    fizjoterapii

–     Moja     polonistka,     cudowna     kobieta i   niezawodny  pedagog,  na  wiele  sposobów próła przekonaćuczniówdoczytania książek.Wielokrotnie pytała dziewczyn, czy znająpowieści takiejakSekretyZojaczy Gwiazda.Niemiałampojęcia,dlaczego tak zachwala   książki   Steel,   ale   kilka   miesięcy później  się  przekonałam.  Wiktoria  pojechała nakolonie.Wpokojuzamieszkała zkilkalat starszą dziewczyną,któramiałazesobązapas powieścipisarki.–Pożyczyłam Gwiazdę,którą przeczytałam wdwienoce.Itaksięzaczęło– wspominazuśmiechem.Dzisiaj nadalsięgapo jejpowieści–zsentymentuidla odprężenia. Tak  jak  Karolina,30-letnia  księgowa. Kilkanaście lat temupowieściSteelpoleciłajej bibliotekarka.–Wszystkieksiążkichłonęłam w krótkim   czasie.   Myślę,   że   ich   popularność wzięła sięwdużejmierzewłaśnieztego,że każdą czytasięlekkoiszybko,całąsobą przenosząc       się       w       świat       pięknych i   bogatych   bohaterów.   Która   z   nas   nie chciałaby chociaż nachwilęstaćsię przeniesionym wamerykańskierealia Kopciuszkiem ozapierającejdechwpiersiach urodzie?–zastanawia sięKarolina. Niewątpliwie  większość  czytelniczek  Danielle todojrzałe kobiety,mające ustabilizowane życie.Agdyczasem wkradasięrutyna,można udaćsiędokrainypiękna,luksusuipożądania.

Mimożeakcjapowieścimamiejscegłównie wAmeryce,tojednak nigdyniemiałam problemu     z      tym,     by      utożsamić     się zbohaterkami. KsiążkiDanielleSteelpokazują samo  życie,  czasem  może  zbyt  intensywnie ikolorowo, alejednak. Cenięautorkęzato,że zawszewczarującysposóbpotrafiłapokazać, iżdobremmożna przezwyciężyć zło,amiłością nienawiść. –podkreśla52-letniaDorota, nauczycielkaw klasachI–III.

 

Itrudnosię ztymniezgodzić. Wkońcu pozytywneopiniena tematksiążek Steel potwierdzają czytelniczkizcałegoświata. Pisarkajestprzecieżjednąznich–kobietą z krwi  i   kości,   której   życie   nie   było   usłane różami. Nieszczęśliwe dzieciństwo,rozbite związki,wspomniana jużśmierćsyna– nietrudnosiędomyślić,żeDanielle Steel mogłaby byćbohaterkąswoichksiążek. I zapewne nierazniąbyła. Towłaśniemożebyć kluczemjejsukcesu.Zresztą czymilionykobiet mogą sięmylić?