Konferencje Europejskiej Sieci Pamięć i Solidarność

Europejska Sieć Pamięć i Solidarność organizuje dwie międzynarodowe konferencje naukowe dotyczące historii XX wieku oraz upamiętnienia reżimów totalitarnych. Pierwsza z nich – na temat kolaboracji z reżimem w krajach Europy Środkowo-Wschodniej – odbędzie się w Budapeszcie. Druga, w Berlinie, ma na celu zbadanie niemieckiej narodowosocjalistycznej strategii wywierania wpływu na Europę Wschodnią w latach 1920-1944.

Kolaboracja z reżimem w krajach Europy Środkowo – Wschodniej”

23 – 26 października 2013, Budapeszt

Konferencję w Budapeszcie otworzy dyskusja przy okrągłym stole w Polskim Instytucie Kultury oraz pokaz filmu „Różyczka” Jana Kidawy Błońskiego, historia z końca lat 60. przedstawiająca pisarza uwikłanego w romans z podstawioną przez UB dziewczyną, inspirowana życiorysem Pawła Jasienicy. Organizatorzy konferencji podejmą próbę analizy skomplikowanych uwarunkowań współpracy ze służbami reżimu oraz zaprezentują różne rodzaje kolaboracji w społeczeństwach środkowo-europejskich w okresie komunizmu. Referaty wygłoszą przedstawiciele świata nauki m.in. z Czech, Słowacji, Węgier, Polski, Rosji, Rumunii, Chorwacji, Stanów Zjednoczonych. Konferencja realizowana jest we współpracy z Węgierską Akademią Nauk, Czeskim Instytutem, Słowackim Instytutem i Polskim Instytutem w Budapeszcie.

Narodowy socjalizm i świadomość regionalna w Europie Wschodniej”

24 – 25 października 2013, Berlin

Konferencja w Berlinie ma na celu zbadanie narodowosocjalistycznej strategii wywierania wpływu oraz rozszerzania zakresu w Europie Wschodniej w latach 1920-1944. Z naukowej perspektywy innowacyjna będzie próba porównania niemieckiej okupacji na przykładzie Węgier i Polski, mająca na celu dokładniejsze przyjrzenie się strategiom stosowanym przez ówczesnych niemieckich polityków. Referaty przedstawią m.in. dr Winson Chu – profesor historii na Uniwersytecie Wisconsin-Milwaukee (USA), autor książki „The German Minority in Interwar Poland“ (Cambridge University Press 2012), dr hab. Isabel Röskau-Rydel – profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, badaczka dziejów galicyjskich Niemców, dr Helen Roche – historyk z Uniwersytetu Cambridge, w zakresie jej badań są m.in. metody wychowawcze w Trzeciej Rzeszy. Konferencja została zorganizowana przy współpracy z Federalnym Instytutem ds. Kultury i Historii Niemców w Europie Środkowo-Wschodniej, Instytutem Historii Współczesnej oraz Instytutem Pamięci Narodowej Słowacji.