Historia

Także trzysta lat temu kuracjusze odpoczywający „u wód” korzystali z czegoś, co dzisiaj znamy jako pakiety spa. Jak to wyglądało w XVIII wieku?

Trzy różne oblicza żon i kochanek największych zbrodniarzy XX wieku. Kobiety zniewolone i wyzwolone. Te, które zmieniły bieg historii, i te które same próbowały sięgnąć po najwyższą władzę.

Rozwinięta sztuka plakatu, liczne wykłady odbywające się na polskich uczelniach związane z reklamą, jak również wielkie nazwiska, takie jak Krzyżewski, będący autorem kilku poczytnych i znanych tytułów nawiązujących do sztuki reklamy. Taką Polskę zastała II Wojna Światowa. Co było później?

Korespondencja wojenna narodziła się już w starożytności, jej matką stały się Ateny. Niegdyś, goniec wysyłany był z fragmentem papirusu w ręce, aby powiadomić swojego władcę o wydarzeniach z pola bitwy. Po przebiegnięciu kilkudziesięciu kilometrów padał z wycieńczenia.

Ostatni żaglowiec

Nie czytał książek. Brał je na noc pod poduszkę. Rano cytował obfite fragmenty.