Dobry Portal – prawda bez retuszu

Wymiana handlowa pomiędzy ludźmi istniała już około 10 tysięcy lat temu.

Dokładniej już w epoce kamienia gładzonego (neolit) możemy zauważyć bardzo wyraźny podział pracy w formującym się wtedy społeczeństwie. To wtedy bardzo wyraźnie wyklarowały się takie dziedziny, jak rybołówstwo, rolnictwo oraz rzemiosło.

Taki podział stał się podstawą dla barteru, czyli wymiany bezgotówkowej (towar za towar). Dla przykładu rolnik wymieniał płody rolne, np. zboże na owoce pracy rzemieślnika, np. nowe naczynia.

Tego typu transakcje zwykle miały bardzo mały zasięg i właściwie dotyczyły lokalnej społeczności, np. wioski. Prawdziwy rozkwit handlu nastąpił, gdy zaczęły z sobą handlować poszczególne regiony, czy całe państwa. Co jednak sprawiło, że zaczął rozwijać się handel, który w konsekwencji doprowadził do powstania zakupów jakie znamy obecnie? Otóż rzadko mamy do czynienia z sytuacją, aby poszczególne regiony, czy państwa były w stanie całkowicie zaspokoić swoje potrzeby. Oczywiście współcześnie nie jest to aż tak bardzo zauważalne, gdyż kraje rozwinięte posiadają wielosektorowe gospodarki, jednak w przeszłości tak nie było.

Jako przykład weźmy pod uwagę Mezopotamię. W okresie rozkwitu powstało tam wiele budowli, które wymagały drewna oraz kamienia. Niestety, ale kraina ta nie posiadała tych surowców. Starożytny Egipt również nie był w najlepszej sytuacji, jednak z pewnością lepszej niż Mezopotamia, gdyż Egipt dysponował dużymi zasobami surowców mineralnych. Brak było jednak drewna, którym dysponował wtedy Liban (słynne lasy cedrowe). Pisząc o czasach starożytnych nie sposób nie wspomnieć o Fenicji. Kraj ten dzięki posiadaniu urodzajnych gleb dysponował dobrze rozwiniętym rolnictwem.

Jak można zauważyć motorem napędzającym rozwój handlu, a także w konsekwencji zakupów był brak możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb jakie posiadały poszczególne państwa tylko i wyłącznie w oparciu o własne środki. Aby jednak wymiana handlowa mogła nabrać wiatru w żagle musiało nastąpić jeszcze wiele zmian. Przede wszystkim chodzi tutaj o rozwój infrastruktury, która nabrała szczególnie dużego dynamizmu w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Nowo powstałe drogi oraz relatywna stabilność państwa sprzyjały rozwojowi kupiectwa. Kolejny skok związany był już z odkryciami geograficznymi, kiedy to zaczęliśmy wytyczać nowe szlaki, które nieraz zaprowadziły nas na nowe kontynenty. Obecnie w czasach globalnego rynku mamy do czynienia z wymianą towarów sięgającą całego świata, a co za tym idzie zakupy także przybrały zupełnie inną formę.