Witamy serdecznie! 

 

     Każdemu twórcy wydaje się, że jego dzieło jest wyjątkowe. I po części ma rację. Portal na którym - drogi Internauto - się znalazłeś też można za taki uznać.

    Dzieje się tak po pierwsze dlatego, że postanowiliśmy połączyć myśli ukryte gdzieś w szufladzie biurka młodego człowieka z komercją rodem ze świata dorosłych. Biorąc pod uwagę różnicę pokoleń, będzie to swoista podróż w czasie i myśleniu, żeby nie powiedzieć epokowy skok. 

    Postanowiliśmy zaprosić do współpracy ludzi nie tylko w różnym wieku, ale również z różnych stron świata. W dobie powszechnej globalizacji, której Internet stał się wymownym symbolem, wydaje się to oczywiste. Wzajemnie poznanie się zawsze ubogaca i rozszerza horyzonty. 

    Portal ten jest wyjątkowy jeszcze z jednego powodu. Wszyscy piszący tu ludzie czynią to nieodpłatnie. Nie ma zatem "wierszówki", o stałym etacie nie wspominając. Dzieje się tak dlatego, ponieważ portal ten jest prowadzony przez Stowarzyszenie Promocji Młodzieży im. Józefa Tischnera w którym wszyscy pracują na zasadach wolontariatu. Mamy nadzieję, że z czasem pojawią się tu reklamy. Firmy te będą mogły poszczycić się tym, że publikując tu swój banner nie wspierają cudzej kieszeni, ale pomagają młodym, zdolnym ludziom. Każdy dochód, który - jak wierzymy - przyniesie nasz portal, będzie przeznaczony właśnie na działalność tego Stowarzyszenia.  

    Przyjęło się, że w Internecie wiadomości zmieniają się szybko. Wiem, że są portale, które aktualizują się kilka razy dziennie. My chcielibyśmy robić inaczej. Bardzo zależy nam, aby Czytelnik zatrzymał się na chwilę, może coś przemyślał... Nie będzie to zatem portal gorących newsów. Mam nadzieję, że mimo to będziecie tu często wracać...

 

Piotr Chudziński 

redaktor naczelny

 

Home

Jak wyglądały zakupy w przeszłości?

Wymiana handlowa pomiędzy ludźmi istniała już około 10 tysięcy lat temu.

Dokładniej już w epoce kamienia gładzonego (neolit) możemy zauważyć bardzo wyraźny podział pracy w formującym się wtedy społeczeństwie. To wtedy bardzo wyraźnie wyklarowały się takie dziedziny, jak rybołówstwo, rolnictwo oraz rzemiosło.

Taki podział stał się podstawą dla barteru, czyli wymiany bezgotówkowej (towar za towar). Dla przykładu rolnik wymieniał płody rolne, np. zboże na owoce pracy rzemieślnika, np. nowe naczynia.

Tego typu transakcje zwykle miały bardzo mały zasięg i właściwie dotyczyły lokalnej społeczności, np. wioski. Prawdziwy rozkwit handlu nastąpił, gdy zaczęły z sobą handlować poszczególne regiony, czy całe państwa. Co jednak sprawiło, że zaczął rozwijać się handel, który w konsekwencji doprowadził do powstania zakupów jakie znamy obecnie? Otóż rzadko mamy do czynienia z sytuacją, aby poszczególne regiony, czy państwa były w stanie całkowicie zaspokoić swoje potrzeby. Oczywiście współcześnie nie jest to aż tak bardzo zauważalne, gdyż kraje rozwinięte posiadają wielosektorowe gospodarki, jednak w przeszłości tak nie było.

Jako przykład weźmy pod uwagę Mezopotamię. W okresie rozkwitu powstało tam wiele budowli, które wymagały drewna oraz kamienia. Niestety, ale kraina ta nie posiadała tych surowców. Starożytny Egipt również nie był w najlepszej sytuacji, jednak z pewnością lepszej niż Mezopotamia, gdyż Egipt dysponował dużymi zasobami surowców mineralnych. Brak było jednak drewna, którym dysponował wtedy Liban (słynne lasy cedrowe). Pisząc o czasach starożytnych nie sposób nie wspomnieć o Fenicji. Kraj ten dzięki posiadaniu urodzajnych gleb dysponował dobrze rozwiniętym rolnictwem.

Jak można zauważyć motorem napędzającym rozwój handlu, a także w konsekwencji zakupów był brak możliwości zaspokojenia wszystkich potrzeb jakie posiadały poszczególne państwa tylko i wyłącznie w oparciu o własne środki. Aby jednak wymiana handlowa mogła nabrać wiatru w żagle musiało nastąpić jeszcze wiele zmian. Przede wszystkim chodzi tutaj o rozwój infrastruktury, która nabrała szczególnie dużego dynamizmu w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Nowo powstałe drogi oraz relatywna stabilność państwa sprzyjały rozwojowi kupiectwa. Kolejny skok związany był już z odkryciami geograficznymi, kiedy to zaczęliśmy wytyczać nowe szlaki, które nieraz zaprowadziły nas na nowe kontynenty. Obecnie w czasach globalnego rynku mamy do czynienia z wymianą towarów sięgającą całego świata, a co za tym idzie zakupy także przybrały zupełnie inną formę. Strefa Zakupowa.

hajki

 

 

 

© 2008 Dobry Portal - prawda bez retuszu | Joomla Template by vonfio.de